WYNAJEM URZĄDZEŃ

 

 

Ogólne zasady dzierżawy połączonej z obsługą serwisową

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane bez żadnych dodatkowych opłat a nasi pracownicy przeszkolą osoby, które będą zajmować się jego obsługą.

Opłata z tytułu umowy dzierżawy składa się z dwóch części:

 • abonamentu miesięcznego za użytkowanie urządzenia
 • opłaty za wykonane w miesiącu wydruki-kopie wyliczona na podstawie wskazań licznika kopii (suma wykonanych w miesiącu kopii formatu A4 pomnożona przez ich cenę jednostkową netto)

*Cena jednostkowa kopii zawiera:

 • koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych,
 • czynności serwisu oraz koszty jego dojazdu.

Korzyści :

 • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków własnych
 • czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nie przekracza 24 godzin
 • w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu u Klienta dostarczamy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach
 • zawsze sprawne urządzenie i najwyższej jakości kopie
 • znany koszt eksploatacji urządzenia
 • dzierżawa i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu
 • brak kosztów związanych z ewidencją zakupów materiałów eksploatacyjnych  i części zamiennych oraz ich magazynowaniem
 • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia

Pamiętaj! Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać w trakcie trwania umowy dzierżawy i którą musisz sobie kupić jest papier ksero ! (choć to też możemy załatwić )

MPC 401