WYNAJEM URZĄDZEŃ


 


Ogólne zasady dzierżawy

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane bez żadnych dodatkowych opłat a nasi pracownicy przeszkolą osoby, które będą zajmować się jego obsługą.

Opłata z tytułu umowy dzierżawy składa się z dwóch części:

  • abonamentu miesięcznego za użytkowanie urządzenia
  • opłaty za wykonane w miesiącu wydruki-kopie wyliczona na podstawie wskazań licznika kopii

Korzyści :

  • zawsze sprawne urządzenie i najwyższej jakości kopie
  • znany koszt eksploatacji urządzenia
  • brak kosztów związanych z ewidencją zakupów materiałów eksploatacyjnych  i części zamiennych oraz ich magazynowaniem
  • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia

Pamiętaj! Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać w trakcie trwania umowy dzierżawy i którą musisz sobie kupić jest papier ksero ! (choć to też możemy załatwić )

Bezpłatna wycena dzierżawy. Zadzwoń 75 75 251 79 !

MPC 401