e-Abonament

Usługa e-Abonamentu to elektroniczna wersja Abonamentu na ulepszenia. Posiadacze e-Abonamentu mogą pobierać i instalować wszystkie uaktualnienia w wygodny sposób z poziomu programu. Dystrybuowane w ten sposób będą zarówno pełne wersje, jak i SP oraz HF.

e-Abonament działa w oparciu o platformę Windows Azure.

Najważniejsze zalety e-Abonamentu:

 • Szybka, wygodna i bezpieczna aktualizacja z poziomu programu – bez płyt DVD i bez wpisywania kodów aktywacyjnych.
  Aby przyspieszyć proces aktywacji, program sprawdzi, czy użytkownik ma prawo do używania wersji i automatycznie pobierze z serwera kod aktywacyjny. Dostępną opcją awaryjną będzie wpisanie kodu aktywacyjnego samodzielnie.
 • Możliwość aktualizacji systemu natychmiast po ukazaniu się nowej wersji.
  Do powiadamiania o nowej wersji systemu wykorzystywany jest mechanizm InsMAIL. Jeśli w programie zaznaczona jest opcja InsMAIL: Powiadomienia o nowych wersjach, każda taka wiadomość ukaże się automatycznie na wierzchu, jako wyskakujące okno.
 • Wspomaganie aktualizacji wielostanowiskowej. W wersji 1.27 została wprowadzona opcja Przygotowanie do konwersji. Umożliwia ona poinformowanie wszystkich użytkowników podłączonych do danego podmiotu, że za chwilę nastąpi aktualizacja oprogramowania (konwersja bazy danych). Możliwe jest wysłanie komunikatu, a także odłączenie wszystkich użytkowników (na żądanie lub po upływie określonego czasu). Mechanizm ten ułatwia aktualizację sieciową programów linii InsERT GT.
 • Cennik

 • Jak przejść na e-Abonament

  Przejście z abonamentu tradycyjnego na nowy e-Abonament jest bezpłatne i możliwe w każdej chwili w trakcie trwania abonamentu. Istnieją następujące możliwości zmiany formy aktualizacji:

  • bezpośrednie zgłoszenie pod numerem telefonu 75 75 251 79 lub wysłanie informacji na adres biuro@wik.info.pl

  • samodzielnie, z poziomu programu (w tym wypadku konieczne jest posiadanie zainstalowanej wersji 1.27 programu) – w tym celu należy:
  • z menu Pomoc wybrać Zarządzanie licencjami, a następnie opcję Przejdź na e-Abonament;

Uwaga! Data wygaśnięcia e-Abonamentu będzie równa dacie wygaśnięcia abonamentu tradycyjnego. Na przykład, jeśli użytkownikowi pozostały 3 miesiące tradycyjnego abonamentu, przejście na e-Abonament spowoduje wygenerowanie trzymiesięcznego e-Abonamentu.

Powrót do tradycyjnej formy Abonamentu

Posiadacze e-Abonamentu mogą na podobnych zasadach zmienić formę aktualizacji na tradycyjny Abonament (wysyłka pocztowa płyt z ulepszeniami). Analogicznie jak przejście na e-Abonament, zmiana jest możliwa w każdej chwili, na trzy sposoby: poprzez kontakt z dystrybutorem Insertu, kontakt bezpośrednio z firmą InsERT lub samodzielnie z poziomu programu (Pomoc-Zarządzanie licencjami-Licencje podmiotu-Rezygnacja z e-Abonamentu).

Abonament demo

Trzymiesięczny, bezpłatny Abonament demo jest dostępny zarówno w formie tradycyjnej, jak i elektronicznej. Wyboru jednej z tych dwu opcji dokonują Państwo w chwili rejestrowania licencji programu. Podobnie jak w przypadku pełnego, rocznego Abonamentu na ulepszenia, będą Państwo mogli w dowolnym momencie zmienić decyzję podjętą podczas rejestracji, w sposób opisany powyżej.