Procedura reklamacyjna

Procedura Reklamacyjna FU WIK WOJCIECH GŁOGOWSKI

 • 1

Procedura reklamacyjna dotyczy zgłoszeń usterek/wad towaru zakupionego w FU WIK WOJCIECH GŁOGOWSKI (WIK)

 • 2

Reklamowany towar musi być dostarczony do WIK należycie zabezpieczony na czas transportu, by wykluczyć możliwość powstania usterki z winy użytkownika czy też transportu.

 • 3

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamowanego produktu zgodnie z informacjami zawartymi w §4.

 

 • 4

W celu złożenia reklamacji klient powinien:

– wysłać mailem na adres mailowy zgłoszenie reklamacji,

– podać numer paragonu lub FV

– czekać na nadanie numeru CR – zostanie on przesłany mailem w ciągu trzech dni roboczych od otrzymania zgłoszenia i wysłana zostanie po odbiór spedycja sprzedawcy,

– załączyć do reklamowanych produktów, opis problemu

– zaadresować paczkę do FU WIK ul. Mostowa 5a, 58-500 Jelenia Góra oraz umieścić na paczce otrzymany numer CR.

 

 • 5

WIK każdorazowo sprawdza poprawność nadesłanych produktów i dokumentów handlowych. W przypadku stwierdzenia niezgodności reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty uzupełnienia danych

 

 • 6

WIK każdorazowo testuje nadesłany towar w celu potwierdzenia zgłaszanej wady.

 

 • 7

W przypadku przekazania do badań testowych większej ilości reklamowanych urządzeń, czas rozpatrywania reklamacji może się odpowiednio wydłużyć, ze względu na techniczne możliwości, o czym klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

 

 • 8

Reklamacji nie podlegają:

– towary, których okres gwarancji minął (6/12/24 miesiące od daty sprzedaży),

– uszkodzenia mechaniczne,

– towary z usuniętą lub uszkodzoną plombą gwarancyjną

– produkty puste(tonery, tusze)

– produkty w których stan środka drukującego jest poniżej 20%(tonery, tusze)

– uszkodzenia towarów powstałe lub mogące powstać w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do WIK.

 

 • 9

Reklamacje nie będą rozpatrywane jeśli:

– towar nie został zakupiony w WIK,

– stwierdzono próby naprawy lub modyfikacji towaru,

– brakuje, lub uszkodzone są plomby i oznaczenia pozwalające stwierdzić pochodzenie reklamowanego towaru.

 

 • 10

W przypadku odrzucenia reklamacji, reklamowany produkt zwrócony zostanie Klientowi na jego koszt.

 

 • 11

W sytuacjach spornych decyzję w sprawie rozpatrzenia reklamacji podejmuje właściciel WIK .