WYNAJEM URZĄDZEŃ

Ogólne zasady dzierżawy połączonej z obsługą serwisową

Wybrane przez Państwa urządzenie zostanie dostarczone i zainstalowane bez żadnych dodatkowych opłat a nasi pracownicy przeszkolą osoby, które będą zajmować się jego obsługą.

Opłata z tytułu umowy dzierżawy składa się z dwóch części:

  • abonamentu miesięcznego za użytkowanie urządzenia
  • opłaty za wykonane w miesiącu wydruki-kopie wyliczona na podstawie wskazań licznika kopii (suma wykonanych w miesiącu kopii formatu A4 pomnożona przez ich cenę jednostkową netto)

*Cena jednostkowa kopii zawiera: wszystkie koszty wynikające z eksploatacji urządzenia np. koszt wymiany materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, czynności serwisu oraz koszty jego dojazdu.

Przywileje wynikające z podpisania umowy dzierżawy:

  • czas reakcji na zgłoszenie serwisowe nigdy nie przekracza 24 godzin
  • w przypadku braku możliwości usunięcia usterki na miejscu u Klienta natychmiast dostarczamy urządzenie zastępcze o podobnych parametrach

Korzyści wynikające z podpisania umowy dzierżawy:

  • możliwość korzystania z najwyższej klasy urządzeń bez uszczuplania środków    inwestycyjnych
  • zawsze sprawne urządzenie produkujące najwyższej jakości kopie
  • znany koszt eksploatacji urządzenia
  • dzierżawa i opłaty za kopie w 100% stanowią koszty uzyskania przychodu
  • brak kosztów związanych z ewidencją zakupów materiałów eksploatacyjnych  i części zamiennych oraz ich magazynowaniem
  • możliwość wykupu dzierżawionego urządzenia

Pamiętaj! Jedyną rzeczą, o której musisz pamiętać w trakcie trwania umowy dzierżawy i którą musisz sobie kupić jest papier ksero!

MPC 401